അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎഇ യിൽ ഇന്ന്  63 കൊറോണ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

യുഎഇ യിൽ ഇന്ന്  63  കൊറോണ കേസുകൾ  കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു; ഇതോടെ യുഎഇ യിലെ മൊത്തം കേസുകളുടെ എണ്ണം 468 ആയി

error: Content is protected !!