അജ്‌മാൻ ആരോഗ്യം

കൊറോണ വൈറസ് മുൻകരുതൽ ; അജ്മാനിലെ സലൂണുകളും ബാർബർഷോപ്പുകളും താത്കാലികമായി അടയ്ക്കുന്നു

കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അജ്മാനിലെ എല്ലാ ബാർബർഷോപ്പുകൾ, ബ്യൂട്ടി, നെയിൽ സലൂണുകൾ ഞായറാഴ്ച മുതൽ താൽക്കാലികമായി അടയ്ക്കണമെന്ന് അജ്മാൻ സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊറോണ വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ യുഎഇ സർക്കാർ പിന്തുടരുന്ന മുൻകരുതൽ, പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കം 

error: Content is protected !!