അന്തർദേശീയം ഇന്ത്യ കേരളം ദേശീയം

അക്ഷയത്രിതീയ ; ഗോൾഡ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ്

അക്ഷയത്രിതീയ ദിനത്തിൽ നന്മയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും സ്വർണസ്പർശം സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി ഗോൾഡ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ്. ലോക്സഡൗൺ മൂലം ഷോറൂമുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കല്യാൺ പുതിയ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്.

ഇതുപ്രകാരം അക്ഷയത്രിതീയ ദിനത്തിലോ അതിന് മുമ്പോ കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ (https://at.kalyanjewellers.net/goc) ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗോൾഡ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കാം. ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ 2ഗ്രാം മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ്. ഇത് അക്ഷയത്രിതീയ ദിനത്തിൽ ഇ – മെയിലിലൂടെയോ വാട്സ് ആപ്പിലൂടെയോ ഉപഭോക്താവ് നിർദേശിക്കുന്ന മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയോ കൈകളിലെത്തും . അങ്ങനെ ലോക്സഡൗൺ കാലത്തെ അക്ഷയ ത്രിതീയ ദിനത്തിലും സ്വർണത്തിന് ഉടമയാകുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ്.

ലോക്ഡൗണിന് ശേഷം ഷോറൂമുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ഗോൾഡ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ചെന്ന് അതിന്റെ മൂല്യത്തിലുള്ള സ്വർണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാം. 2020 ഡിസംബർ 31 വരെ ഗോൾഡ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വർണമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും .

ഗോൾഡ് റേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫറുള്ളതിനാൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉപഭോക്താവിനെ ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന ആനുകൂല്യവുമുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ദിവസത്തെ സ്വർണവിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അത് സ്വർണമായി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ദിവസത്തെ വിലയെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസത്തെ വില നൽകിയാൽ മതിയാകും. മറിച്ച് , ബുക്കിങ് ദിവസത്തേതിനേക്കാൾ കുറവാണ് വിലയെങ്കിൽ അത് നൽകിയാൽ മതി .

അക്ഷയത്രിതീയ ദിനത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് സ്വർണാഭരണശാലകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതെന്ന് കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ടി . എസ് . കല്യാണരാമൻ പറഞ്ഞു. ദശാബ്ദങ്ങളായി അക്ഷയത്രിതീയയ്ക്ക് കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങുന്ന ഒട്ടേറെ ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇക്കുറിയും ഈ പുണ്യ ദിനത്തിൽ എങ്ങനെ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് അന്വേഷണത്തിലാണ് . അക്ഷയത്രിതീയയ്ക്ക് സ്വർണം വാങ്ങാനാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പേർ ഞങ്ങളെ ദിവസേന ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നും ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊത്ത് സഞ്ചരിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സിന്റേത് . അതുകൊണ്ടാണ് അക്ഷയത്രിതീയയെ ലോക്സഡൗൺ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായി ഗോൾഡ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് കല്യാൺ രൂപം നൽകിയത് – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഷോറൂമുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെങ്കിലും കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗോൾഡ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി അക്ഷയതിതീയയുടെ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം.വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ സംവിധാനം.വെബ്സൈറ്റിൽ ലോ ഗ് ഇൻ ചെയ്യുക , പട്ടണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക , സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുക . കല്യാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അക്ഷയത്രിതീയ ദിനത്തിൽ സ്വർണം വാങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവർക്കും കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സിന്റെ ഗോൾഡ് ഓണർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുഗ്രഹമാകും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി വിവിധ ബാങ്കുകളുമായി കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ് കൈകോർത്തിട്ടുമുണ്ട് .

error: Content is protected !!