fbpx
video ചുറ്റുവട്ടം ദുബായ് യാത്ര സാഹിത്യം

കുടയുടെ വിഷയമല്ല, തണലിന്റെ വിഷയമാണ് Hisham Abdul Salam. പ്രവാസികളും/തമ്പ്രാൻ മാരും കണ്ടിരിക്കേണ്ടത്.

കുടയുടെ വിഷയമല്ല, വലിയൊരു തണലിന്റെ വിഷയമാണ് ഹിഷാം അബ്ദുസ്സലാം പറയുന്നത്. പ്രവാസികളും ചില തമ്പ്രാൻ മാരും കണ്ടിരിക്കേണ്ടത്.

error: Content is protected !!