അന്തർദേശീയം

ജപ്പാൻ ക്രൂയിസ് കപ്പലിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രണ്ട് രോഗികൾ മരിച്ചു

ജപ്പാനിൽ നിന്ന് കപ്പലിൽ നിന്ന് പ്രായമായ രണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് രോഗികൾ മരിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ
80 വയസ്സായ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും മരിച്ചുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം
ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല .

error: Content is protected !!