അബൂദാബി

ആനുവൽ ലീവ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇന്ത്യൻ പൗരന് യു എ ഇ യിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വാർഷിക അവധി വിദേശത്ത് ചെലവഴിച്ച് യുഎഇയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ  ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് കോവിഡ് -19  പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MoHaP) സ്ഥിരീകരിച്ചു.

രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും ഫലം നെഗറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്” കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളും സഹകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് MoHaP ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് രാജ്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

error: Content is protected !!