ആരോഗ്യം ദുബായ്

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ആംബുലൻസ് പുറത്തിറക്കി ദുബായ്.

ദുബായ്: ദുബായ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ആംബുലൻസ് സർവീസസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് ആംബുലൻസ് പുറത്തിറക്കി,

ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 20 ന് തുറക്കുന്ന എക്‌സ്‌പോ 2020 ൽ ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഡിസി‌എ‌എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഖലീഫ അൽ ഡ്രായ് പറഞ്ഞു.

എക്സ്പോ 2020 ൽ ഇലക്ട്രിക് ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തനത്തിനും വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണത്തിനും തയ്യാറാകും. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വാഹനം സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, വരും തലമുറകൾക്ക് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും, ”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Electric ambulance

error: Content is protected !!