അബൂദാബി

യുഎഇയിലെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയുംഅന്തരീക്ഷവായു കൂടുതൽ ശുദ്ധമാകുന്നു

കോവിഡ് -19 വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്
യുഎഇയിലെയും വിശാലമായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നു.അടച്ച ഫാക്ടറികളും ശാന്തമായ റോഡുകളും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താൻ സഹായകമായി.നാസയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ പ്രകാരം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതായി മനസ്സിലാക്കാം.

error: Content is protected !!