ആരോഗ്യം ഇന്ത്യ കേരളം

#BREAKINGNEWS ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളില്ല ; 7 പേർ രോഗമുക്തിനേടി

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളില്ല

തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്ത സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി  ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്

ഏഴുപേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. കോട്ടയത്ത് ആറുപേരും പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഒരാളുമാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

കേരള സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ജില്ലകൾ കോവിഡ് മുക്തമായി. പുതിയതായി ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ ഇല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!