അബൂദാബി ആരോഗ്യം ചുറ്റുവട്ടം ദുബായ് യാത്ര ഷാർജ

KMCC യുടെ Chartered flight രജിസ്ട്രർ ചെയ്യണം ഈ നമ്പറില്‍| Ajman Saloon കള്‍ അടപ്പിച്ചു.

#KMCC യുടെ #Chartered_flight രജിസ്ട്രർ ചെയ്യണം ഈ നമ്പറില്‍| അണുനശീകരണസമയമാറ്റം, അറിയാം ഓരോ എമിറേറ്റിലേയും | നിർദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല, അജ്മാനില്‍ സലൂണുകള്‍ അടപ്പിച്ചു. GULF STORIES EPI-279 | 28.MAY.2020

error: Content is protected !!