അബൂദാബി ആരോഗ്യം ചുറ്റുവട്ടം ദുബായ് യാത്ര ഷാർജ റാസൽഖൈമ

UAE, SAUDI, OMAN അടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗണിനെ മറികടന്ന്| പ്രവാസിക്ക് മൂല്യമുണ്ട്| UAEXCHANGE

യു.എ.ഇ – സൗദി – ഒമാൻ അടക്കം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ലോക്ക് ഡൗണിനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് | ചാർട്ടേർഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരുന്നു – പക്ഷെ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ പ്രവാസിക്ക് മൂല്യമുണ്ട് | ഒരു മാസം കൊണ്ട് #UAEXCHANGE വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് BR ഷെട്ടി | ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് എയർ ടിക്കറ്റ് RK pulses വക സമ്മാനം. MAY 27 – Night updates

error: Content is protected !!