അബൂദാബി അൽഐൻ യാത്ര

തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ അബുദാബിയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കും , ട്രക്കുകൾക്കും നിരോധനം.

ജൂൺ 28 ഞായറാഴ്ച മുതൽ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ട്രക്കുകളും ഹെവി വാഹനങ്ങളും അബുദാബിയിലെ പ്രധാന റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുമെന്ന് അബുദാബി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

അബുദാബി പോലീസ് ഹെഡ് ഗവൺമെന്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് – ഗതാഗത വകുപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനപ്രകാരം രാവിലെ 6:30 മുതൽ 9 വരെ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങളും ട്രക്കുകളും എമിറേറ്റ്സ് റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കും.അതുപോലെ അബുദാബി സിറ്റിയിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മുതൽ 6 വരെയും രാവിലെ 6:30 മുതൽ 8:30 വരെയും അൽ ഐൻ സിറ്റിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ 4 വരെയും അനുവദനീയമല്ല.

Image

തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ പ്രധാന റോഡുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പോലീസ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

error: Content is protected !!