അബൂദാബി ആരോഗ്യം ബിസിനസ്സ്

നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി ; അബുദാബിയിൽ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ച മാളുകളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി

അൽ ഐൻ, അൽ ദഫ്ര മേഖല എന്നിവയുൾപ്പെടെ അബുദാബി എമിറേറ്റിൽ വീണ്ടും തുറന്ന എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളുടെയും അപ്‌ഡേറ്റ് പട്ടിക അബുദാബിയിലെ സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അംഗീകൃത പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്, സ്റ്റാഫിന്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും താപനില പരിശോധന, ഷോപ്പർമാർക്കായി തെർമൽ സ്കാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ഫെയ്സ് മാസ്കുകളും കയ്യുറകളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്

പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയും 70 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെയും രാജ്യവ്യാപകമായി എല്ലാ വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും റെസ്റ്റോറന്റുകളിലേക്കും പ്രവേശിപ്പിക്കാം .
പൊതു സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ കോവിഡ് മുൻകരുതൽ നടപടികളും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും CCEMA ഉം ആവർത്തിക്കുന്നു.

അബുദാബിയിലെ മാളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പതിവ് ബിസിനസ്സ് സമയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാം.

അബുദാബിയിൽ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ച മാളുകളുടെ പട്ടിക ഇവയാണ്

Abu Dhabi list shopping centres

Abu Dhabi shopping centres reopen part 2

List of reopened malls in Al Ain

error: Content is protected !!