അബൂദാബി ദുബായ് വിദ്യാഭ്യാസം

യുഎഇയിലെ സ്കൂളുകളിൽ അദ്ധ്യയന വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് ആരംഭിക്കും

യുഎഇയിലെ സ്കൂളുകളിൽ അദ്ധ്യയന വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഹുസൈൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഹമ്മദി പറഞ്ഞു. മന്ത്രി വികസന കൗൺസിൽ ഇതിനകം അംഗീകരിച്ച കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഓഗസ്റ്റ് 23 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻ‌ഗണന നൽകുന്നതിനാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് , അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അദ്ധ്യയന വർഷം മുതൽ ഒരു ദിവസം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും കഴിയും, എന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി

error: Content is protected !!