ഇന്ത്യ ദുബായ് ഷാർജ

വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ ; ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അഞ്ച് പുതിയ ഫ്ലൈറ്റുകൾക്കായി ഇന്ന് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ എയർ ഇന്ത്യ ജൂലൈ 11 നും ജൂലൈ 14 നും ഇടയിൽ ദുബായ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പുതിയ വിമാനങ്ങൾക്കായി ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു.

ഈ വിമാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് (AI 0996) ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് ദില്ലിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും. ബാക്കിയുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഷാർജയിൽ നിന്നായിരിക്കും.

Image

എംബസ്സിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും പ്രവേശന വ്യവസ്ഥകൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് എയർ ഇന്ത്യ ഓഫീസ് വഴിയോ എയർ ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ് www.airindia.in വഴിയോ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം

error: Content is protected !!