അബൂദാബി ആരോഗ്യം

#BREAKINGNEWS യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 528 കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു / 424 പേർക്ക് രോഗമുക്തി / ഒരു മരണം #JULY 6TH

ഇന്ന് യുഎഇയിൽ 528 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഒരു മരണം കൂടി ഇന്ന്  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 528 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 52,068 ആണ്.

ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 424 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് , ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40,721 ആയി.

ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു  മരണം ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ്  ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 324 പേർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പുതിയതായി നടത്തിയ 28,000 ടെസ്റ്റുകളിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

 

error: Content is protected !!