അബൂദാബി ആരോഗ്യം

#BREAKINGNEWS യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 683 കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു / 440  പേർക്ക് രോഗമുക്തി / 2  മരണം #JULY 5TH

ഇന്ന് യുഎഇയിൽ 683 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

2 മരണം കൂടി ഇന്ന്  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 683  കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 51,540 ആണ്.

ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 440  പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് , ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40,297 ആയി.

ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച 2  മരണം ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ്  ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 323 പേർ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

 

error: Content is protected !!