ആരോഗ്യം ബിസിനസ്സ് ഷാർജ

ഡിബ്ബയിൽ ഈ വർഷം 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 38 ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾക്ക് പിഴയും 396 മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ഡിബ്ബയിൽ ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ നടത്തിയ 3,875 പരിശോധനകൾക്കിടെ 38 ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി 396 പേർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും ഡിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു

നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള ഷോപ്പുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് റെയ്ഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിയന്ത്രണ വിഭാഗം, ഭക്ഷ്യ നിയന്ത്രണ വിഭാഗം, ആരോഗ്യ നിയന്ത്രണ വിഭാഗം എന്നിവരാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കത്തുകളും പിഴയും നൽകിയത്

error: Content is protected !!