അന്തർദേശീയം അബൂദാബി ആരോഗ്യം

കോവിഡ് സാഹചര്യം ; വിദേശ ചികിത്സാസേവനങ്ങൾക്കുള്ള താൽക്കാലികവിലക്ക് നീട്ടി അബുദാബി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

യുഎഇയിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തിര കേസുകളുള്ള രോഗികൾ ഒഴികെ അന്താരാഷ്ട്ര രോഗി പരിചരണ (ഐപിസി) സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അബുദാബി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെത്തുടർന്നുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ താൽക്കാലിക വിലക്ക്

അടിയന്തിര പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള രോഗികളോട് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ സമർപ്പിക്കാൻ അബുദാബി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.https://www.tamm.abudhabi/en/aspects-of-life/healthsafety/healthinsurance/Dealing-with-health-emergencies/requestfortreatmentabroad

ഐപിസി സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്, ഇനിപ്പറയുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക: 024175555.

error: Content is protected !!