അബൂദാബി ആരോഗ്യം ദുബായ്

#BREAKINGNEWS യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 346 പേർക്ക് രോഗമുക്തി / 254 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ / മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല #AUGUST_01

#BREAKINGNEWS യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 346 പേർക്ക് രോഗമുക്തി / 254 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ / മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല #AUGUST_01

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 254 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ പുതിയ 254 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 60,760 ആണ്. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 346 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ യു.എ.ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 54,255 ആയി. യു.എ.ഇയിൽ ഇതുവരെ 354 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

error: Content is protected !!