അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 232 പേർക്ക് രോഗമുക്തി / 246 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ / കോവിഡ് മരണമില്ല AUGUST 12

ഇന്ന് യുഎഇയിൽ 246 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് മരണങ്ങളൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 246 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 63,212 ആണ്.

ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 232 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 57,193ആയി.

യുഎഇയിൽ നിലവിൽ 5,661 ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് കേസുകൾ ആണുള്ളത്.കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 358 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

error: Content is protected !!