അബൂദാബി ആരോഗ്യം

BREAKINGNEWS യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 354 പേർക്ക് രോഗമുക്തി / 239 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ / ഒരു മരണം

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 239 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.ഇന്ന് ഒരു മരണം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 239 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 61,845 ആണ്.

ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 354 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 55,739 ആയി.

യുഎഇയിൽ നിലവിൽ 5752 ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് കേസുകൾ ആണുള്ളത്. ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു മരണം ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 354 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

error: Content is protected !!