ദുബായ്

കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദുബായിൽ വീണ്ടും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് അടച്ചുപൂട്ടിച്ചു

കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധ നടപടികൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ദുബായിലെ അൽ സഫ 2 ഏരിയയിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് അടച്ചുപൂട്ടിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ദുബായ് ഇക്കോണമി ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു.സ്റ്റാഫ് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനാലും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിനാലും ഒമ്പത് കടകൾക്കും പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.വേണ്ടത്ര സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കറുകൾ പ്രയോഗിക്കാത്തതിന് മറ്റ് 16 ഷോപ്പുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

error: Content is protected !!