ദുബായ്

കോവിഡ് സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ലംഘിച്ചതിന് ദുബായിലെ പതിനാല് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടി പിഴ

സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ലംഘിച്ചതിന് ദുബായിലെ പതിനാല് ബിസിനസുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അഞ്ച് സ്റ്റോറുകൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും ദുബായ് എക്കണോമി അറിയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പരിശോധിച്ച 653 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 634 എണ്ണം കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബിസിനസ് സ്ഥാപന ലംഘനങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതും ഉൾപ്പെടുന്നു.

error: Content is protected !!