കാലാവസ്ഥ റാസൽഖൈമ

യുഎഇയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ; ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയും

ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിന് അനുസൃതമായി ബുധനാഴ്ച യുഎഇയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തു.

റാസ് അൽ ഖൈമയിലെ കദ്ര, അൽ മനെയ്, ഷാവ്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്തതായി യുഎഇയിലെ നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ മഴയിൽ ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയുണ്ടായി.

error: Content is protected !!