ഷാർജ

നിർബന്ധിത കൊറന്റൈൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഷാർജയിൽ കോവിഡ് രോഗിഅറസ്റ്റിൽ.

നിർബന്ധിത കൊറന്റൈൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഷാർജ പോലീസ് ഒരു കോവിഡ് രോഗിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടും രോഗി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവനും അപകടത്തിലാക്കുമെന്നതിനാലാണ് നടപടികൾ കൈകൊണ്ടതെന്ന് ഷാർജ പോലീസ് ശനിയാഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.ഇയാൾ ഇപ്പോൾ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്..

സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാന മുൻ‌ഗണന. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന നിയമലംഘകർക്കൊപ്പം പോലീസ് നിശ്ചലരായിരിക്കില്ല പോലീസ് വ്യക്‌തമാക്കി.

error: Content is protected !!