അന്തർദേശീയം അബൂദാബി ആരോഗ്യം

അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും കോവിഡ് ട്രാക്കിങ്ങിനുപയോഗിക്കുന്ന റിസ്റ്റ്ബാൻഡ് ധരിക്കണം.

അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും അവരുടെ 14 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ട്രാക്കിംഗ് റിസ്റ്റ്ബാൻഡ് ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഇത്തിഹാദ് എയർവെയ്‌സും വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള ഇത്തിഹാദിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് റിസ്റ്റ്ബാൻഡുകൾ, മാത്രമല്ല അബുദാബിയുടെ കാരിയറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ താമസക്കാരും സന്ദർശകരും ഇത് ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അബുദാബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 14 ദിവസം സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകണം. കൂടാതെ യാത്രക്കാർ അവരുടെ 14 ദിവസത്തെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ അറിയാനായുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി അംഗീകരിച്ച റിസ്റ്റ്ബാൻഡ് ധരിക്കേണ്ടിവരും.

അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലെ എമിഗ്രെഷൻ ക്ലിയറിങ്ങിന് ശേഷം അധികൃതർ തന്നെ റിസ്റ്റ്ബാൻഡ് നൽകും. നയതന്ത്ര പാസ്‌പോർട്ട് കൈവശമുള്ള യാത്രക്കാർക്കും, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും , 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗം ബാധിച്ചവർ എന്നിവരെ റിസ്റ്റ്ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും

error: Content is protected !!