ഷാർജ

ഷാർജയിൽ പുതിയ 1,800 സ്മാർട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഷാർജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി

ഷാർജ എമിറേറ്റിന്റെ വൈദ്യുതി, ജല അതോറിറ്റി സ്മാർട്ട് പരിവർത്തന പദ്ധതിയും സാങ്കേതിക വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റിൽ 1,800 പുതിയ സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി സേവാ അറിയിച്ചു.

ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൃത്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഈ മീറ്ററുകൾ താമസക്കാർക്ക് എല്ലാ മാസവും പിശകില്ലാത്ത ബില്ലുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. നിലവിൽ, ഷാർജയിലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ 200,000 സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകളുണ്ട്.

സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള തകരാറുകളും കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ഷാർജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി (സേവാ) ചെയർമാൻ റാഷിദ് അൽ ലീം പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ആയുസ്സ് 15 നും 20 നും ഇടയിലാണ്, ഉൽ‌പാദനച്ചെലവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവ മെക്കാനിക്കൽ മീറ്ററിനേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതാണ്.

error: Content is protected !!