അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎ ഇയിൽ 9 മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ രോഗബാധ ഇന്ന് / 1,431 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ / 1,652 പേർക്ക് രോഗമുക്തി / രണ്ട് മരണം

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 1,431 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.ഇന്ന് 1,652 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും രണ്ട് മരണവും രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 1,431 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 110,039 ആണ്. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 1,652 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 101,659 ആയി.

യുഎഇയിൽ നിലവിൽ 7,930 ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് കേസുകൾ ആണുള്ളത്. ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ട് മരണം ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 450 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

103 32 പുതിയ പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയത്.

error: Content is protected !!