അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎ ഇയിൽ ഇന്നും 4 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു / 1,215 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ / 1,162 പേർക്ക് രോഗമുക്തി.

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 1,215 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് 1,162 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും 4 മരണവും രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 1,215 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 115,602 ആണ്. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 1,162 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 107,516 ആയി.

യുഎഇയിൽ നിലവിൽ 7,623 ആക്റ്റീവ് കോവിഡ് കേസുകൾ ആണുള്ളത്. ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച 4 മരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 463 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

115,293 പുതിയ പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയത്.

error: Content is protected !!