അബൂദാബി ആരോഗ്യം

അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ ട്രയൽസുമായി ബന്ധപെട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഫിസിഷ്യന്റെ ലൈസൻസ് താത്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

കോവിഡ് -19 വാക്‌സിനിലെ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതിനും ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ രോഗപ്രതിരോധ ഫലങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനും നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ ലൈസൻസ് അബുദാബി താത്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു

രഹസ്യ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചതിന് അബുദാബിയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറുടെ ലൈസൻസ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്-അബുദാബി (DoH) അറിയിച്ചു. അത്തരം വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യുഎഇ നിയമങ്ങളെയും രഹസ്യാത്മക കരാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് പ്രോട്ടോക്കോളുകളെയും ലംഘിക്കുന്നു,” ഡിഎച്ച് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!