ദുബായ്

വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന ; ദുബായിൽ 766 പള്ളികൾ വീണ്ടും തുറക്കും

ഡിസംബർ 4 മുതൽ ദുബായിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി 766 പള്ളികൾ വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് ദുബായിലെ ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്റ്റിവിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് (ഐഎസിഎഡി) അറിയിച്ചു.

ദേശീയ അടിയന്തര പ്രതിസന്ധിയും ദുരന്തനിവാരണവും പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശപ്രകാരം പള്ളികളിൽ ആരാധകർ പാലിക്കേണ്ട കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും നിശ്ചയിച്ച ശേഷമാണ് ഈ പ്രാരംഭ തീരുമാനം. വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരത്തിനായി, പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുള്ളവരുടെ എണ്ണം 30 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും.

error: Content is protected !!