അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎഇയിൽ 8,667 സജീവ കോവിഡ് കേസുകൾ / 1,269 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ / 840 പേർക്ക് രോഗമുക്തി / 3 മരണം

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 1,269 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് 840 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നും 3 മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 1,269 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 156,523 ആണ്. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 840 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 156,523 ആയി. യുഎഇയിൽ നിലവിൽ 8,667 സജീവ കോവിഡ് കേസുകളാണുള്ളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 547  മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

error: Content is protected !!