അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎ ഇയിൽ ഇന്ന് 2,404 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി / 2,252 പേർക്ക് രോഗമുക്‌തി / 3 മരണങ്ങൾ

യുഎ ഇയിൽ ഇന്ന് 2,404 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് 2,252 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി.  ഇന്ന് 3 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 2,404 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 232,982 ആണ്.

ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 2,252 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 208,366 ആയി.

യു എഇയിൽ നിലവിൽ 23,905 സജീവ കോവിഡ് കേസുകളാണുള്ളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 711 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 133,458 കോവിഡ് പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

 

error: Content is protected !!