അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎ ഇയിൽ പ്രതിദിനരോഗബാധ കൂടുന്നു / രോഗമുക്തിയിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവ്

യുഎ ഇയിൽ ഇന്നും പ്രതിദിനരോഗബാധയിലും രോഗമുക്തിയിലും റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യുഎ ഇയിൽ ഇന്ന് 3,566 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് 40,51 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് 7 മരണങ്ങളാണ്  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

ഇന്നത്തെ പുതിയ 3,566 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 274,376 ആണ്.

ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 4,051 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 247,318 ആയി.

യു എഇയിൽ നിലവിൽ 26,275സജീവ കോവിഡ് കേസുകളാണുള്ളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 783 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 174,172 കോവിഡ് പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

 

error: Content is protected !!