അബൂദാബി അൽഐൻ

കോവിഡ് കേസുകളിലെ വർദ്ധനവ് ; യു എ ഇയിലെ 2 മേഖലകളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുന്നു.

നിരവധി കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അബുദാബി, അൽ ഐൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രീ-എം‌പ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചതായി അബുദാബി മീഡിയ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

അബുദാബിയിലെ ബനിയാസ് പ്രദേശത്തും അൽ ഐനിലെ അൽ അമേറ പ്രദേശത്തും പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു.കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് മുൻകരുതൽ പരിശോധന വർധിപ്പിക്കുകയാണ് ഘട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ അധികാരികളുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കണമെന്നും എല്ലാ പ്രതിരോധ നടപടികളും പാലിക്കണമെന്നും സമിതി പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

error: Content is protected !!