അബൂദാബി ആരോഗ്യം യാത്ര

സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ അബുദാബി ടാക്സികളിലും കാർഡ് മെഷീനുകൾ സജ്‌ജമാകുന്നു

അബുദാബി എമിറേറ്റിലെ പൊതു ടാക്സികളിൽ പണമില്ലാത്ത ഇടപാടുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് കാർഡ് മെഷീനുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കാർഡ് മെഷീനുകൾ മുമ്പ് അബുദാബിയുടെ ആഡംബര എയർപോർട്ട് ടാക്സികളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ലഭ്യമായിരുന്നത്.

യാത്രക്കാരുടെയും ഡ്രൈവർമാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, കാരണം പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാതെ തന്നെ ചാർജുകൾ കാർഡ് സ്വയ്പ്പിങ് വഴി പരിഹരിക്കാനാകും.

പൊതുഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അബുദാബി ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ (ഡിഒടി) വിഭാഗമായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെന്റർ (ഐടിസി) സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ഈ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചത്

 

error: Content is protected !!