അജ്‌മാൻ അബൂദാബി ആരോഗ്യം ഇന്ത്യ ചുറ്റുവട്ടം ദുബായ് ബിസിനസ്സ് യാത്ര ഷാർജ

കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നു| മടക്ക യാത്ര തേടിയുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ അര ലക്ഷം| Dubai vartha

കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നു, യു.എ.ഇ യിൽ മടക്ക യാത്ര തേടിയുള്ള ഔദ്യോഗിക രെജിസ്ട്രേഷൻ അര ലക്ഷം കടന്നു, യു.എ.ഇ യിൽ ഇന്ന് 500 ൽ അധികം പോസിറ്റീവും 7 മരണവും, ജോയ് അറയ്ക്കൽ കുടുംബം ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തി.

error: Content is protected !!