അന്തർദേശീയം ദുബായ്

ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ യാത്ര വിമാനം ദുബായിൽ എത്തി

ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ (ഡി എക്സ് ബി) ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യ വാണിജ്യ വിമാനമായി ഇസ്രായേൽ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇസ്രെയർ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു.

ഇസ്രായേൽ സമയം രാവിലെ 10 ന് ടെൽ അവീവ്-യാഫോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഫ്ലൈറ്റ് 6 എച്ച് 663, പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 5:10 ന് 166 യാത്രക്കാരുമായാണ് ദുബായിൽ എത്തിയത്.

രണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്രെയറിന്റെ എയർബസ് A 320 വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് 14 പ്രതിവാര വിമാനസർവീസുകൾ നടത്തും.

സമാധാനവും സുസ്ഥിര വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎഇയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വിശാലമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദുബായിൽ വിമാനം വന്നിറങ്ങിയത്

error: Content is protected !!