അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎഇയിൽ 17000 കടന്ന് സജീവകോവിഡ് കേസുകൾ / ഇന്നും 1,148 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ

യുഎഇയിൽ ഇന്ന് 1,148 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് 579 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നും 2 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 1,148 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 177,577ആണ്. ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 579  പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 159,711 ആയി.

യുഎഇയിൽ നിലവിൽ 17,272 സജീവ കോവിഡ് കേസുകളാണുള്ളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 594 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

87,635 പുതിയ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ യുഎഇയിൽ ഇതുവരെ 17.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

error: Content is protected !!