ആരോഗ്യം ഷാർജ

ഷാർജയിൽ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാറുകളിലേക്ക് സേവനം നൽകരുത് ; ഉത്തരവിട്ട് ഷാർ‌ജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ഷാർജയിൽ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാറുകളിലേക്ക് സേവനം നൽകരുതെന്ന് ഷാർ‌ജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉത്തരവിട്ടു.

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളുടെയും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വരുന്നതിന്റെയും എമിറേറ്റിന്റെ സൗന്ദര്യാത്മകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഈ തീരുമാനം.

നിർദ്ദിഷ്ട ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി കാറുകളിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർക്കുലർ എമിറേറ്റിലെ എല്ലാ ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖല, കേന്ദ്ര ലബോറട്ടറീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഷെയ്ഖ ഷാസ അൽ മുവല്ല പറഞ്ഞു.

നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കടുത്ത പിഴ ചുമത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സ്ഥാപനങ്ങളെ ടാർഗെറ്റുചെയ്യുന്നതിനും അവ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പരിശോധന കാമ്പെയ്‌നുകൾ ശക്തമാക്കും.എമിറേറ്റിലെ പൊതു പാർക്കിംഗിന്റെ ദുരുപയോഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പൊതു പാർക്കിംഗ് വകുപ്പ് ആനുകാലിക പരിശോധന നടത്തും. വാഹനം റോഡിന് നടുവിൽ നിർത്തി ഓർഡർ ചെയ്ത് ഭക്ഷണം എത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഗതാഗതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനം അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേക പാർക്കിംഗ് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ആ പ്രദേശം പഠിക്കാനും ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറെ അയയ്ക്കും. അവിടെ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുകയാണെങ്കിൽ, പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ റിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് അനുമതി നൽകും.

error: Content is protected !!