അബൂദാബി ആരോഗ്യം ദുബായ്

യുഎഇയിലെ പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന ; ഇതുവരെ ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.

കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി എട്ട് മാസത്തെ സസ്പെൻഷനുശേഷം യുഎഇയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പള്ളികൾ വീണ്ടും തുറന്നതിന് ശേഷം മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല.

മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നിവയടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ നടപടികളും മാതൃകാപരമായി എല്ലാവരും കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായാണിതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു

error: Content is protected !!