അബൂദാബി ആരോഗ്യം

യുഎ ഇയിൽ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് രോഗബാധയും രോഗമുക്തിയും / 1,963 പുതിയ കേസുകൾ / 2,081 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

റെക്കോർഡ് രോഗബാധയും രോഗമുക്തിയുമാണ് ഇന്ന് യു എ ഇയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് 1,963 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് 2,081 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി.  ഇന്ന് 2 മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 1,963 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 211,641 ആണ്.

ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 2,081 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 188,100 ആയി.

യു എഇയിൽ നിലവിൽ 22,867 സജീവ കോവിഡ് കേസുകളാണുള്ളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 674  മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

 

error: Content is protected !!