അബൂദാബി ആരോഗ്യം

ഇന്ന് യുഎ ഇയിൽ രോഗബാധയിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവ് / 6 മരണങ്ങളും

രോഗബാധയിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവാണ് ഇന്ന് യുഎ ഇയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

യുഎ ഇയിൽ ഇന്ന് 3,362 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് 2,588 പേർക്ക് രോഗമുക്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി.  ഇന്ന് 6 മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്നത്തെ പുതിയ 3,362 കേസുകളടക്കം യുഎഇയിൽ ഇത് വരെ സ്ഥിരീകരിച്ച കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 239,587 ആണ്.

ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 2,588 പേർക്ക് അസുഖം പൂർണമായി ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 213,149 ആയി.

യു എഇയിൽ നിലവിൽ 25,715 സജീവ കോവിഡ് കേസുകളാണുള്ളത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് യു എ ഇയിൽ ഇതുവരെ 723 മരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 134,768 കോവിഡ് പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

 

error: Content is protected !!