റാസൽഖൈമ

റാസ് അൽ ഖൈമയിലെ സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാഫലം നിർബന്ധം.

ജനുവരി 31 ഞായറാഴ്ച മുതൽ റാസ് അൽ ഖൈമയിലെ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് -19 പരീക്ഷണ ഫലം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോട്ടീസ് അനുസരിച്ച്, 72 മണിക്കൂറിൽ കുറയാത്ത സാധുതയുള്ള കോവിഡ് -19 നെഗറ്റീവ് പരീക്ഷണ ഫലമാണ് നൽകേണ്ടത്. അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നെഗറ്റീവ് പരീക്ഷണ ഫലമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നത് നിരോധിക്കും.

യു എ ഇയിലുടനീളം ദിവസേനയുള്ള കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.

error: Content is protected !!