അബൂദാബി

യു‌എഇയിൽ രഹസ്യാത്മക തൊഴിൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു മില്ല്യൺ ദിർഹം വരെ പിഴ

നിങ്ങൾ യുഎഇയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ , നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്ന വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

രഹസ്യാത്മക ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവത്കരിക്കാനായി യു‌എഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രകാരം ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമില്ലാതെ ഓൺ‌ലൈനിൽ രഹസ്യാത്മക വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ആറുമാസത്തിൽ കുറയാത്ത തടവിനും 500,000 ദിർഹത്തിൽ കുറയാത്ത പിഴയും 1 മില്ല്യൺ ദിർഹത്തിൽ കൂടാത്തതോ ഈ രണ്ട് പിഴകളിൽ ഏതെങ്കിലും ലഭിക്കും.

അനുമതിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നീ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ഈ ശിക്ഷകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

https://www.instagram.com/p/CKnsch8JxbO/?utm_source=ig_embed

error: Content is protected !!