റാസൽഖൈമ

കോവിഡ് -19 : റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ സാമൂഹിക സമ്മേളനങ്ങൾ, മാളുകൾ, ബീച്ചുകൾ, പാർക്കുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനശേഷി സംബന്ധിച്ച് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ

റാസ് അൽ ഖൈമ പോലീസ് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് മേജർ ജനറൽ അലി അബ്ദുല്ല ബിൻ അൽവാൻ അൽ നുയിമി അധ്യക്ഷനായ ഒരു വെർച്വൽ മീറ്റിംഗിൽ വിവിധ വേദികളിലും സാമൂഹിക സമ്മേളനങ്ങളിലും അനുവദനീയമായ ജനക്കൂട്ടത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതായി അറിയിച്ചു.

ഇതനുസരിച്ച് പൊതു ബീച്ചുകളിലും പാർക്കുകളിലും പ്രവർത്തന ശേഷി 70 ശതമാനമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്ക് 60 ശതമാനം, പൊതുഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം ശേഷിയിലും മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളത്.

പൊതുഗതാഗതം, സിനിമാ, വിനോദ പരിപാടികൾ, വേദികൾ, ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകൾ, ജിമ്മുകൾ, ഹോട്ടലുകളിലെ കുളങ്ങൾ, സ്വകാര്യ ബീച്ചുകൾ എന്നിവയുടെ ശേഷി 50 ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം.

കൂടാതെ, കുടുംബ, സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലുകളിൽ (വിവാഹങ്ങൾ പോലുള്ളവ) അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം 10 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് 20 പേർ വരെ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വേദികളിലും ഫേസ് മാസ്കുകൾ ധരിക്കുന്നത് പോലുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കുകയും കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും രണ്ട് മീറ്റർ സാമൂഹിക അകലം പൊതുവായി നിലനിർത്തുകയും വേണം.

റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും കഫേകളിലും ടേബിളുകൾക്കിടയിൽ 2 മീറ്റർ ദൂരം നിലനിർത്തണം. അവിടെ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരല്ലെങ്കിൽ നാലിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല.

error: Content is protected !!