അബൂദാബി ആരോഗ്യം

കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് 14 ദിവസത്തിന് ശേഷം രക്തം ദാനം ചെയ്യാം ; അബുദാബി ആരോഗ്യ അതോറിറ്റി

കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ ലഭിച്ച താമസക്കാർക്ക് ഡോസ് ലഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നത് തുടരാമെന്ന് അബുദാബി ഹെൽത്ത് സർവീസസ് കമ്പനി (സെഹ)  അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തവർക്ക് ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് 14 ദിവസത്തിന് ശേഷം രക്തം ദാനം ചെയ്യാമെന്ന് സെഹ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്‌തമാക്കിയത്.

കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പതിവായി രക്തം ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു സുഹൃത്തിനോ കുടുംബാംഗത്തിനോ രക്തം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പതിവായി രക്തം ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും സെഹയിലെ ആക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫീസർ ഡോ. മർവാൻ അൽ കാബി പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!