ആരോഗ്യം ദുബായ്

കോവിഡ് -19 മുൻകരുതൽ ; ഈ വർഷവും ദുബായിൽ റമദാൻ ടെന്റിന് അനുമതിയില്ല

കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള രാജ്യവ്യാപകമായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഈ വർഷവും എമിറേറ്റിലെ റമദാൻ ടെന്റുകൾക്കുള്ള എല്ലാ പെർമിറ്റുകളും റദ്ദാക്കിയതായി ദുബായിലെ ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ആക്റ്റിവിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഐഎസിഎഡി) അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കഴിഞ്ഞ വർഷവും ദുബായിൽ സമാന തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു.പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് ആളുകൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ തടയുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഐ‌എ‌സി‌ഡി പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!