ഷാർജ

ഷാർജ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് 70 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി ഷാർജ പോലീസ്

ഷാർജയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ 70 ശതമാനം കുറഞ്ഞുവെന്ന് ഷാർജ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രകടമായ കുറവുണ്ടായതായും ജനുവരി 1 മുതൽ ജനുവരി 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ 70 ശതമാനം കുറഞ്ഞുവെന്നും സമഗ്ര പോലീസ് സെന്റർ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഡയറക്ടർ കേണൽ യൂസഫ് ഒബയ്ദ് ബിൻ ഹാർമോൾ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഷാർജ പോലീസ് 100 ശതമാനം വിജയം നേടി. ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രതികളുടെ ചലനങ്ങൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്ന പുതിയ സംവിധാനമാണ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്ക് കുറച്ചതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഷാർജയിലെ വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെ സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഷാർജ പോലീസ് ഒരു അവബോധ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അൽ സജ്ജ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയ്ക്ക് പുറമേ ഷാർജ നഗരത്തിൽ 18 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളുണ്ട്. മോഷണത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

error: Content is protected !!